Gepubliseer/ Published in Beeld 24 Januarie 2013

Kaapstad. – Honde het geneties aangepas om by mense te kan bly, onder meer deur aan te pas om stysel te kan eet.

Cape Town.- Dogs have become genetically adapted to stay with humans, including the adaptation to eat starch.

Lees meer/ Read more

Advertisements