Gepubliseer/ Published in Beeld 1 Maart 2013

Die invoerders van vleisprodukte word verantwoordelik gehou vir verkeerde etikette wat versuim om te meld dat vleisprodukte moontlik donkie-, bok- of waterbuffelvleis bevat.

The importers of meat products held responsible for incorrect labels fail to mention that meat products possiblycontain donkey, goat or water buffalo meat.

Lees meer/ Read more

Advertisements