Gepubliseer/ Published in Beeld 23 Maart 2013

KAAPSTAD. – Opgeleide terapiehonde kan help dat kinders wat baie swak lees, binne weke soveel verbeter dat hulle selfs beter vaar as wat van hulle vereis word.

CAPE TOWN – Trained therapy dogs can help children who read poorly to improve so much within a few weeks that they are even better than what is required of them.

Lees meer/ Read more

Advertisements