Gepubliseer/ Published Beeld 30 April 2013

Dié goudfisantwyfie en verskeie duifsoorte van oor die hele wêreld heen wat die afgelope 12 jaar in ‘n groot hok in die Menlyn Park-winkelsentrum in Pretoria te sien was, sal die einde van die week ‘n ander blyplek hê.  Weens beplande uitbreidings aan die winkelsentrum kan die voëls nie langer hier gehuisves word nie.  Die Tuinland-kwekery in Vereeniging sal nou na die sowat 12 voëls, waarvan die oudste byna 13 jaar is, omsien.  Die voëlhok is in 2000 aangebring.

This golden pheasant female and various dove species from around the world that have been living in a large cage in the Menlyn Park Shopping Centre in Pretoria, for the past 12 years, will have a new home by the end of the week. Due to planned expansion of the shopping center, the birds are no longer housed here. The Garden Country Nursery in Vereeniging will now take care of the 12 birds, of which the oldest is almost 13 years of age. The bird cage was fitted in 2000.

Foto: Mariska Batt

Advertisements