Gepubliseer/ Published in Beeld 8 Junie 2013

Hou op praat en stap saam vir die leeus. Dit is presies wat die lede van Walking for Lions, ’n nie-winsgewende organisasie wat hulle beywer vir die bewaring van wilde leeus, onlangs gedoen het.

Stop talking and walk together for the lions. That’s exactly what the members of Walking for Lions, a non-profit organization dedicated to the conservation of wild lions, recently did.

Lees meer/ Read more

Advertisements