Gepubliseer/ published in Beeld 11 Julie 2013

Wilde varke rig groot skade aan in dele van die Wes- en Oos-Kaap.

Wild pigs do great damage in parts of the Western and Eastern Cape.

Lees meer/ Read more

Advertisements