Gepubliseer/Published in Beeld 27 Augustus 2013

Russel die kraai van Montecasino-voëlpark, gebruik sy gewoontes om blink voorwerpe op te tel om geld in te samel van die publiek af, wat dan aan die Mabula-bromvoëlprojek geskenk word.

Russel the crow from Montecasino bird park, uses his habits of picking up shiny objects to raise money from the public, that is then donated to the Mabula ground hornbill project.
Advertisements