Gepubliseer/Published in Beeld 4 September 2013

Bloedmonsters en vere van die witvlerkvleikuiken sal gebruik word om te bepaal of die bedreigde voëltjie wel tussen Ethiopië en Suid-Afrika migreer.

Blood samples and feathers of the white winged flufftail will be used to determine whether the endangered bird does migrate between Ethiopia and South Africa.
Advertisements