Gepubliseer/Published in Beeld 4 September 2013

Boere in die weste dele van Suid-Afrika sukkel erg onder die droogte wat nog nie end gekry het nie, baie van wie al klaar hulle beeste verkoop het.

Farmers in western parts of South Africa are battling a severe drought with no end in sight, many having already sold their cattle.
Advertisements