Gepubliseer/ Published in Beeld 6 September 2013

Veediefstal het ’n baie negatiewe invloed op boere, landelike gebiede en die ekonomie.

Stock theft has a very negative effect on farmers, rural areas and the economy.

Lees meer/ Read more

Advertisements