Gepubliseer/ Published in Beeld 19 September 2013

Lucas Maseko van die plaas Paardeplaats het 25 beeste verloor, omrede die myngroep Exxaro se stof sy grond en water besoedel.

Lucas Maseko from the farm Paardeplaats lost 25 cattle, because the dust from the mining group Exxaro pollutes his soil and water.

Lees meer/ Read more

Advertisements