Gepubliseer/Published in Beeld 26 September 2013

Entelognathus primordialis, ‘n fossiel wat in China gevind is, kan beskryf word as die eerste wese met ‘n herkenbare gesig.

Entelognathus primordialis, a fossil found in China, can be described as the first being with a recognizable face.

 

Advertisements