Gepubliseer/ Published in Beeld 1 Oktober 2013

Scarlet, ’n swerfvalk, word in die Kaapstad-stadion gebruik om duiwe weg te hou.

Scarlet, a Peregrine Falcon, used in the Cape Town Stadium to keep pigeons away.

Lees meer/ Read more/ Images

Advertisements