Gepubliseer/Published in Beeld 19 Oktober 2013

Lees hoe Córne Coetzee verduidelik oor hoe diere al hoe meer in voorstede waar mense woon leer om aan te pas, en soms langs ons te te leef, sonder dat ons dit eers weet.

Read how Corné Coetzee explains how animals are increasingly learning to adapt in suburbs where people live, and sometimes to live right next to us, without us even knowing.

Lees meer

Advertisements