Gepubliseer/Published in Beeld 29 Oktober 2013

Zoeleland se aasvoëlbevolking is onder baie druk, want hulle word vergiftig sodat mense hulle pote en koppe in die moetie bedryf kan gebruik.

Zulu lands vulture populations are under a lot of pressure because they are poisoned so that people can use their legs and heads in the muti industry.

Lees meer/Read more

Advertisements