Gepubliseer/Published in Beeld 6 November 2013

Reëls oor watter vleis as Karoo Lam gemerk mag word, is in die Staatskoerant gepubliseer vir publieke kommentaar, en om die misbruik van die naam te keer.

Rules about which meat may be marked as Karoo Lamb was published in the Government Gazette for public comment, and to stop misuse of the brand.

Lees meer/Read more

Advertisements