Gepubliseer/Published in Beeld 26 November 2013

Die uiterse droogte wat veeboere in groot dele van die land op baie druk sit, gaan lei tot ‘n ermstige tekorte aan rooivleis oor die volgende jaar.

The big drought that is putting a lot of livestock farmers under immense pressure in large parts of the country, will also lead to a serious shortage of red meat over the next year.

Lees meer/Read more

Advertisements