Gepubliseer/Published in Beeld 27 November 2013

‘n vleivoëltjie wat in Suid-Afrika voorkom, die witvlerkvleikuiken (Sarothrura ayresi), staar uitwissing in die gesig.

A wetland bird found in South Africa, the White-winged Flufftail (Sarothrura ayresi), is staring extinction in the face.

Read more

Advertisements