Gepubliseer/Published in Beeld 20 Desember 2013

Orlando, ‘n elf jarige swart Labrador, het sy blinde eienaar gehelp toe hy flou voor ‘n trein ingeval het, maar sy toekomstige huis if op die kaarte vir nou.

Orlando, am eleven year old black Labrador, helped his blind owner when he lost consciousness and fell in front of a train, but his future with his current owner is on the cards.

Lees meer

Advertisements