Gepubliseer/ Published in Beeld 13 Januarie 2014

‘n Studie toon dat grootwithaaie veel langer leef as wat vorige studies te kenne gegee het.

A study shows that great white sharks live much longer than previous studies have suggested.

Lees meer/ Read more

Advertisements