Gepubliseer/ Published in Beeld 16 Januarie 2014

Vel­pigmente soos melanien is in goedbewaarde fossiele van seediere gevind.

Skin pigments like melanin were found in well-preserved fossils of sea creatures.

Lees meer/ Read more

Advertisements