Gepubliseer/Published in Beeld 17 Januarie 2014

Kenners in landboukringe skud hulle koppe oor die pryse wat die Vrystaatse regering vir beeste vir ‘n suiwel projek betaal het.

Farmers shook their heads when they found out what the Free state government paid for cattle for a dairy project. 

Lees meer/Read more

Advertisements