Gepubliseer/Published in Beeld 20 Januarie 2014

Onwinsgewende produsentepryse en stygende insetkostes maak dat die land se melk boere al hoe dieper in die rooi val.

Rising input costs and poor product prices are causing weak profit margins among the countries dairy farmers.

Lees meer

Advertisements