Gepubliseer/Published in Beeld 16 April 2014

Jessie, die Skaaphond, word deur navorsers van Noordwes Universiteit opgelei om grootbrulpaddas (Pyxicephalus adspersus) ondergronds uit te ruik.

Jessie the border collie, is being trained by researchers from the University of the North West to detect giant bullfrogs (Pyxicephalus adspersus) hiding underground.

Lees meer/Read more

Advertisements