Gepubliseer/Published in Beeld, 15 Mei 2014

 

Karoo-lam geniet deesdae wetlike beskerming as gevolg van die geografiese identifisering van kontreiprodukte.

Karoo lamb enjoys legal protection due to geographic identification of products in the Karoo region.

 

Lees meer