Gepubliseer/Published in Beeld, 15 Mei 2014

 

Karoo-lam geniet deesdae wetlike beskerming as gevolg van die geografiese identifisering van kontreiprodukte.

Karoo lamb enjoys legal protection due to geographic identification of products in the Karoo region.

 

Lees meer

Advertisements