Gepubliseer/Published in Beeld 19 Mei 2014

Lees hoe Marisa Fockema haar dag onlangs spandeer het tussen diere, boere en trekkers by die 2014 Nampo-oesdag buite Bothaville.

Read how Marisa Fockema recently spent her day jostling in between animals, farmers and tractors at the 2014 Nampo convention close to Bothaville.

Lees meer

Advertisements