Gepubliseer/Published in Beeld, 30 Mei 2014

‘n Kennisgewing van voorneme om die grasvelde van Lakenvlei, Mpumalanga tot bewaarde gebied te laat verklaar is onlangs in die Provinsiale Koerant gepubliseer, Lakenvlei is die tuiste van onder andere, die bedreigde lelkraanvoël.

A notice of intent to proclaim the grasslands of Lakenvlei, Mpumalanga as a protected area was recently published in the Provinsiale Koerant, Lakenvlei is home to the endangered wattled crane.

Lees meer

Advertisements