Gepubliseer/Published in Beeld 3 Junie 2014,

Jou innerlike toestand en die energie wat jy uitstraal bepaal die reaksie van die perd en hierdeur help díe terapie jou om introspeksie te doen en probleem areas in jou lewe aan te spreek.

Your inner state and energy determines the response of the horse and in this way equine therapy helps you to come to introspection and to face the problem areas of your life.

Lees meer

Advertisements