Gepubliseer/Published in Beeld 7 Julie 2014,

Verligting is op pad vir plaaslike pluimveeprodusente nadat Suid-Afrika voorlopige invoerheffings van tussen 22% en 73% op hoendervleis van Duitsland, Nederland en Brittanje ingestel het.

Relief is on its way for local poultry producers after South Africa introduced provisional import duties of between 22% and 73% on chicken meat from Germany, the Netherlands and Britain.

Lees meer/Read more

 

Advertisements