Gepubliseer/Published in Beeld 9 Julie 2014,

Thandi Modise het ‘n huis wat sy in 2008 vir sowat R 400 000 (vierhonderd-duisend) in Mahikeng gekoop het, as sekuriteit gebruik vir ‘n lening van ongeveer R5 miljoen by die Landbank om haar plaas naby Potchefstroom te koop.

Thandi Modise used a house that she bought in 2008 for about R 400 000 in Mahikeng, as security for a loan of about R5 million with Land Bank to buy her farm in Potchefstroom.

Lees meer

Advertisements