Gepubliseer/Published in Beeld 2 Augustus 2014,

Dirk Boshoff, bemarkingsbeampte van Ditjabe-natuurlewedienste, het agter die sleepwa met die kameelperde aangery aangesien Ditjabe-natuurlewedienste verantwoordelik was vir die vervoer van die diere, hy meen die dooie dier sal altyd by hom spook.

Dirk Boshoff, marketing agent of Ditjabe wildlife services, was following the trailer in which the giraffes were being transported seeing as this company was responsible for transporting the animals, he feels that the death of the animal will always haunt him.

Lees meer

Advertisements