Gepubliseer in Beeld 13 September 2014,

Berend Coetzee se skeerspan in die Hardemanskaroo in die Williston- en Carnarvon-distrik is een van die min oorblywende Afrikaanse skeerspanne in Suid-Afrika, hy is ‘n opkomense boer, plaaswerker én die eienaar van twee (2) skaapskeerspanne.

Berend Coetzee’s shearing team in the Hardemanskaroo in the Williston and Carnovorn district is one of the few remaining Afrikaans shearing teams in South Africa, he is an up and coming farmer, farm worker and owner of two (2) shearing teams.

Lees meer

Advertisements