Gepubliseer in Beeld 29 September 2014,

‘n Woedende Bonsmara-koei het drie ribbe van ‘n Vrystaatse boer gebreek en hom sleg gebyt, toe ‘n ander koei se kalfie gebulk het, terwyl die boer hom weeg en merk.

An enraged Bonsmara cow broke three of a Freestate farmer’s ribs, she also bit him leaving a serious ear wound, when another cow’s calf bellowed while the farmer was busy weighing and marking it.

Lees meer

Advertisements