Gepubliseer in Beeld 8 Oktober 2014,

Die polisie, veral in Gauteng, het ‘n ernstige tekort aan polisiehonde, hulle moet met die helfte van die hoeveelheid regkom waarvan hulle nodig het, hulle is uiters afhanklik van skenkings, maar die honde het te duur geword en telers kan nie meer bekostig om honde aan die polisie skenk nie.

The police, especially in Gauteng, are suffering from a shortage of police dogs, they have to cope with half the amount of dogs they actually need because these animals have become too expensive and the police are dependent on donations, but breeders cannot afford to donate dogs to the police anymore.

Lees meer

Advertisements