Gepubliseer in Beeld 9 Oktober 2014,

Die NDBV het aansoek gedoen om art.7 (1) van die Strafproseswet (SPW) as ongrondwetlik te verklaar, omdat dit net ‘n private persoon wat individueel skade gely het, toelaat om ‘n private aanklaer te word, die wet kortwiek hulle in hulle pogings om hulle statutêre verpligtinge na te kom aangesien hulle nie ‘n private persoon is nie.

The NSPCA  made a request to declare art.7 (1) of the Criminal Procedure Act unconstitutional, as it only allows a private person who suffered individual losses to be a private prosecuter, the law handicaps them in their attempts to uphold their statutory duty because the NSPCA is not a private person.

Lees meer/Read more

Advertisements