Gepubliseer in Beeld 8 Oktober 2014,

SANParke gaan tussen 350 tot 450 renosters in groepe van 20 verkoop en tenders wat belangstel om 20 of meer rensoters te koop kan aan die tenderproses deelneem, Dr. Gert Drey, raadslid van SANParke, meen die verkoop van die renosters word in dieselfde lig as die verskuiwing van die diere gesien.

SANParks are going to sell 350 to 450 rhinos in groups of 20 and tenderers who are interested in buying 20 or more rhino can participate in the tendering process, Dr. Gert Drey, council member of SANParks, says the sale of the rhinos are seen in the same light as moving the rhinos.

Lees meer/Read more

Advertisements