Gepubliseer in Beeld 14 Oktober 2014,

Die Suid-Afrikaanse dieretuin (Johannesburg dieretuin) is geskors van die Pan-Afrika-vereniging vir dieretuine en akwariums (Paaza) asook die Wêreldvereniging van Dieretuine en Akwariums (Waza) nadat die verenigings verslae ontvang het aangaande die dood van agt eksotiese sitatoengabokke (waterkoedoes) wat vir die dieretuin bestem was.

The South Africa zoo’s (Johannesburg zoo) accreditation to the Pan Africa Association of Zoos and Aquaria (Paazab) as well as the World Association of Zoos and Aquariums (Waza) has been suspended  following the death of eight rare sitatunga antelope.

Lees meer/Read more

 

Advertisements