Gepubliseer in Beeld 21 Oktober 2014,

In Viëtnam het die vraag na renosterhoring met 38% afgeneem die afgelope 14 maande as gevolg van die bewusmakingsveldtogte wat regoor die land in skole en stede aangebied word aangaande die ware eienskappe van renosterhoring.

The demand for rhino horn have decreased with 38% during the last 14 months in Vietnam, this is largely due to awareness campaigns regarding the true characteristics of rhino horn in schools and cities across the country.

Lees meer/Read more

Advertisements