Gepubliseer in Beeld 24 Oktober 2014,

Die Ekurhulenimetroraad het twee jaar gelede die plaas, Spaarwater, gekoop met die doel om dit te omskep in ‘n fabrieksplaas, die plaas is afhanklik van boorgatwater en toe die pomp vyf maande gelede ontplof het is dit nooit herstel nie, intussen het talle varke en hoenders gevrek van die dors.

The Ekurhuleni metro bought the farm Spaarwater two years ago with the aim to develop a factory farm, the farm is dependent on bore hole water and when the pump exploded five months ago it was never repaired, meanwhile many pigs and chickens died due to thirst.

Lees meer/Read more

Advertisements