Gepubliseer in Beeld 27 Oktober 2014,

Mark Kitchenbrand is as die beskermheer van wedvlugduiwe aangewys deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Posduiforganisasie (Sanpo), hy meen dat wanneer mens met duiwe boer mens veel meer as net ‘n boer is, duiweboere is lief vir hulle duiwe en sit baie tyd en geld in die bedryf in.

Mark Kitchenbrand was chosen as the protector of racing pigeons by the South African National Pigeon Organization (Sanpo), in his opinion you are far more than just a farmer when you farm with pigeons, pigeon farmers love their pigeons and put a lot of time and money into managing their pigeons.

Lees meer

Advertisements