Gepubliseer in Beeld 27 Oktober 2014,

Dr. Bool Smuts, van Landmark Foundation, is diep teleurgestel na die dood van een van die luiperdwyfies wat deel gevorm het van ‘n navorsingsprojek wat tans plaasvind in die Noord-Kaap naby Augrabies, die boere in die omgewing word vergoed vir veeverlies en dra kennis van die projek, tog het ‘n onstelde boer die luiperd geskiet, die boer het haar oë glo vir die van ‘n jakkals misgis.

Dr. Bool Smuts of Landmark Foundation is deeply upset after the death of one of the female leopards that formed part of a research program currently underway in the Northern Cape near Augrabies, the farmers in the area are compensated for livestock losses and are made aware of the program, yet one farmer shot the leopard after allegedly mistaking her eyes for that of a jackal.

Lees meer/Read more

Advertisements