Gepubliseer in Beeld 30 Oktober 2014,

Die soogdier-navorsingsintituut van die Universiteit van Pretoria het bepaal dat die noorkapperwalvisse se populasie met 7% vermeerder het, maar dat hul habitat verklein, die opname is tussen Muizenberg en Nature’s Valley gedoen.

The mammal research institute of the University of Pretoria determined that the Southern Right whale population has increased with 7% but that their natural habitat has shrunken, the investigation occurred  between Muizenberg and Nature’s Valley.

Lees meer

Advertisements