Gepubliseer in Beeld 14 November 2014,

Die Amerikaners lewer ‘n tasbare bewys van die hulp wat aan Suid-Afrika belowe is, aangaande die stryd teen wildstropery en onwettige handel in bedreigde spesies, deur R33 m. te skenk vir die doel.

The Americans deliver on their promise to help South Africa in the battle against poaching and illegal trade of endangered species, by giving R33 m. for this cause.

Lees meer

Advertisements