Gepubliseer/Published in Beeld 24 November 2014,

Emma (17) en Amber (19), twee leeuwyfies van die Nasionale Dieretuin in Pretoria, gaan op die Glen Gariff-plaas naby Harrismith in die Vrystaat aftree, die plaas spesialiseer in leeus.

Emma (17) and Amber (19) are two lionesses from the National Zoo in Pretoria, they are going to retire on the Glen Gariff farm near Harrismith in the Freestate, this farm specializes in lions.

Lees meer/Read more

Advertisements